SWIETIES Privacy & Disclaimer

Algemene informatie

Deze website is in eigendom en beheer van Comm.V LOREM, Paul Krugerstraat 79, 2500 LIER, BTW BE 0829.196.877, RPR Antwerpen, en/of met haar verbonden vennootschappen (hierna Lorem).
Voor alle vragen en opmerkingen in verband met de website en in verband met deze kennisgeving kan u terecht op bovenstaand adres of bij de klantendienst op het e-mailadres info@lorem.be

Voorwaarden

Ieder gebruik van de website is onderworpen aan deze voorwaarden. Het loutere gebruik van de website houdt in dat de gebruiker de hierin opgenomen voorwaarden voor gebruik van de website aanvaardt. Lorem behoudt zich het recht voor op elk ogenblik deze voorwaarden te wijzigen. De aangepaste voorwaarden worden bekendgemaakt op de website en zullen automatisch van kracht worden na de bekendmaking.

Aard van de aangeboden informatie

De informatie die beschikbaar is op deze website, is van algemene aard. De informatie is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden en kan dus niet als een persoonlijk, professioneel of juridisch advies gelden. Deze website en alle aangeboden materialen zijn beschikbaar zoals ze zijn “in de huidige staat” en zonder dat er garanties geleverd worden. Het gebruik van de website en van de erin opgenomen informatie gebeurt dan ook uitsluitend op eigen risico.

Beperking van de aansprakelijkheid

Lorem streeft naar zo correct mogelijke berichtgeving en informatie maar kan nooit de juistheid, volledigheid, geschiktheid van de berichtgeving of informatie garanderen voor welk gebruik dan ook en kan hiervoor niet aansprakelijk worden gesteld. Lorem is niet verantwoordelijk voor welke beslissing of handeling dan ook die door de gebruiker zou zijn genomen op basis van de verstrekte informatie of gegevens of berichtgeving over gebruikers of derden, noch is zij verantwoordelijk voor fouten of vergissingen, noch voor eventuele directe of indirecte schade die hiervan het gevolg zou kunnen zijn. Lorem is in geen geval aansprakelijk voor schade aan de gegevens of de computerapparatuur van de gebruiker door gebruik van de website, noch voor de eventuele overdracht van virussen via de website.

Links naar andere websites

Voor informatie die, bij wijze van dienstverlening aan de gebruiker, via hyperlinks naar inhoud van derden of naar websites beheerd door derden, wordt aangeboden, kan Lorem op geen enkele manier aansprakelijk worden gesteld. Deze links zijn puur informatief en alleen de uitbaters van die websites zijn verantwoordelijk en aansprakelijk voor de correctheid van de aangeboden informatie en voor het naleven van de wetgevingen en reglementeringen in verband met de producten en diensten die ze te koop aanbieden op hun website meer bepaald wat betreft de bescherming van de consument, verkoop op afstand, wetgeving in verband met prijzen intellectuele eigendom enz.

Intellectuele eigendomsrechten

Alle teksten, foto’s, tekeningen, grafieken, beeld, geluid, data, databanken, software, benamingen, handels- en domeinnamen en alle andere bestanddelen van de website van Lorem zijn auteursrechtelijk beschermde werken, en mogelijk zijn zij ook anders beschermd. De website zelf is eveneens auteursrechtelijk beschermd, en ook als databank zowel door de auteurswet als door de databankenwet beschermd.
Geen enkele van deze bestanddelen noch de website zelf noch de op de website aangeboden informatie mag worden opgeslagen (anders dan noodzakelijk om de website te kunnen bekijken), gereproduceerd, gewijzigd, openbaar gemaakt, verspreid, verzonden, verkocht, overgedragen aan derden of op enige wijze worden gebruikt tenzij Lorem hiervoor voorafgaand en schriftelijk toelating heeft gegeven.

Wijzigingen

Lorem behoudt zich het recht voor om deze gebruiksvoorwaarden steeds te veranderen. Het is uw verantwoordelijkheid om zelf regelmatig de toepasselijke voorwaarden door te nemen. Deze gebruiksvoorwaarden werden het laatst gewijzigd en herzien op 13 juni 2017.

Bescherming van uw persoonsgegevens

Lorem respecteert uw privacy. De gegevens die u op de website invoert, worden vertrouwelijk behandeld.

 • Beleid inzake bescherming van de persoonlijke levenssfeer
  • Lorem vindt de bescherming van uw persoonlijke levenssfeer erg belangrijk. Met deze kennisgeving willen we u informeren over het beleid van Lorem aangaande de verwerking van persoonsgegevens die u via deze website aan Lorem verstrekt. Wanneer u de website bezoekt louter om informatie te vinden over Lorem, haar producten en diensten, of over de onderwerpen of items die op deze website voorkomen, worden van u geen persoonsgegevens verwerkt.  Pas wanneer u bepaalde diensten of producten wilt ontvangen of bepaalde diensten op onze website wilt gebruiken of diensten of producten aanvraagt waarvoor registratie is vereist, kan u gevraagd worden om bepaalde persoonsgegevens (zoals uw voornaam, familienaam, e-mailadres, geslacht, straatnaam, straatnummer, postcode, postadres, geboortedatum, beroep, telefoonnummer) mee te delen. Telkens als u persoonsgegevens verstrekt, zal Lorem ze behandelen in overeenstemming met het hier geschreven beleid en met de wettelijke verplichtingen inzake de verwerking van persoonsgegevens.
  • U garandeert dat de gegevens die u aan Lorem meedeelt u toebehoren, of althans dat u toestemming heeft om ze te gebruiken en aan Lorem mee te delen. Lorem kan u de toegang tot haar website of delen daarvan ontzeggen, tijdelijk of definitief, wanneer u gebruik maakt van valse gegevens of van gegevens van derden zonder hun toestemming.
 • Verwerking van persoonsgegevens
  • Lorem verzamelt of verwerkt geen gevoelige gegevens of gegevens waarvoor uw expliciete schriftelijke toestemming is vereist.
  • Lorem zal de door u verstrekte persoonsgegevens in principe enkel verwerken voor de doeleinden vermeld in deze Privacy Kennisgeving (zie verder).
  • De persoonsgegevens die Lorem verzamelt worden opgeslagen in een computerbestand dat in een beveiligde omgeving wordt bewaard. Alleen bepaalde personen in dienst van Lorem, of bepaalde personen of entiteiten waarmee Lorem een overeenkomst heeft gesloten, hebben toegang tot uw gegevens. Hun toegang is steeds beperkt tot de mate waarin ze die nodig hebben voor de uitoefening van hun functie of opdracht.
 • Doel van de verwerking
  • Lorem verwerkt de persoonsgegevens om met u in contact te treden, om u de producten of diensten te kunnen leveren die u hebt gevraagd of waarvoor u zich heeft geregistreerd, om u te informeren over het eigen aanbod aan producten en diensten, voor het personaliseren van het eigen aanbod aan producten en diensten en voor direct marketing doeleinden van derden.
  • Het gebruik van uw persoonsgegevens voor direct marketing doeleinden van derden is onderworpen aan uw expliciete toestemming die u in volledige vrijheid kan geven of weigeren.
  • U kunt het Lorem ook laten weten als u niet langer wenst op de hoogte gehouden te worden van het producten- en dienstenaanbod.
  • Op elk moment kan u de persoonsgegevens die Lorem over u verwerkt, inzien en eventueel onnauwkeurige of onvolledige gegevens laten corrigeren of verwijderen. Om gebruik te maken van deze rechten stuurt u een e-mail met als bijlage een kopie van uw identiteitskaart naar info@lorem.be of een brief met voormelde bijlage naar het hierboven vermelde postadres van Lorem t.a.v. de klantendienst.

Toepasselijk recht en toepasselijke rechtbank

Het Belgisch recht is van toepassing. De ongeldigheid, nietigheid of de niet-uitvoerbare aard van alle of een deel van een van de bovenstaande bepalingen zal niet leiden tot de ongeldigheid en/of niet afdwingbaarheid van andere bepalingen. Tenzij de voorwaarden van een product of dienst een andere bevoegdheid bepalen, is voor elk eventueel geschil dat voortvloeit uit het gebruik van de website het Belgisch recht van toepassing en zijn uitsluitend de rechtbanken van Antwerpen (België) bevoegd.

Cookies

Als u onze site bezoekt, plaatsen we kleine bestandjes, zogenaamde cookies, op uw computer of mobiel apparaat.

  1.  Wat zijn cookies?
  Cookies zijn tekstbestandjes die websites helpen om uw keuzes en voorkeuren te onthouden, zodat u die niet elke keer opnieuw hoeft aan te geven als u naar een andere pagina gaat of de site later opnieuw bezoekt.
  2.  Geen persoonsgegevens
  Een cookie bestaat uit een (uniek) nummer of waarde. Het bevat geen persoonsgegevens.
  3.  Welke cookies gebruikt deze website?
  Deze webisite maakt gebruik van volgende cookies:
  • 1.    Noodzakelijke cookies
  • Deze cookies zijn onmisbaar om onze website te kunnen bezoeken en om bepaalde onderdelen ervan te kunnen gebruiken.  Deze cookies laten u bijvoorbeeld toe om te navigeren tussen de verschillende onderdelen van de website of bijvoorbeeld om formulieren in te vullen. Indien u deze cookies weigert zullen bepaalde onderdelen van de website niet of niet optimaal werken.
  • 2.    Functionele cookies
  • De functionele cookies zijn de cookies die het functioneren van onze website vergemakkelijken en aangenamer maken voor de bezoeker en er voor zorgen dat u een meer gepersonaliseerde surfervaring krijgt. Het zijn bijvoorbeeld de cookies die ergens uw voorkeur onthouden.
  • 3.    Performantie cookies
  • Deze website maakt ook gebruik van Google Analytics. Met cookies wordt informatie verzameld over het gebruik dat bezoekers maken van onze website met de bedoeling de inhoud van onze website te verbeteren, meer aan te passen aan de wensen van de bezoekers en om het gebruiksgemak van onze website te vergroten. Zo is er bijvoorbeeld een cookie die ons het aantal unieke bezoekers helpt tellen en een cookie die bijhoudt welke pagina’s het populairst zijn.
  • 4.    Third party cookies
  • De website bevat ook elementen van andere, derde partijen, zoals videodiensten, social-mediaknoppen of advertenties.
  4.  Cookies weigeren
  Via uw browserinstellingen kunt u de installatie van cookies weigeren.